Kiwanis Nepal
Yubaraj Neupane

Assistant Secretary

Yubaraj NeupaneKC of Himalayas Nepal

Urlabari 6, Urlabari
9851212148
kchimalayas@gmail.com

Shiva Bahadur Kafle

Assistant Treasurer

Shiva Bahadur KafleKC of Bagmati Nepal

Kageshwori Manohara - 7, Kathmandu
(985) 1005189
kafleshiva@hotmail.com