Kiwanis Nepal
Bikash Bajgain

Lieutenant Governor Elect Division 1

Bikash BajgainKC of Sundarharaincha

Sundarharaincha-11, Biratchowk
9852088800
bbajgain@hotmail.com

Uddhav Raj Dallakoti

Lieutenant Governor Elect Division 2

Uddhav Raj DallakotiKC of Peace Nepal

Nagarjun-10, Kathmandu
9851072300
dallakotiur@hotmail.com

Pramila Lamichhane

Lieutenant Governor Elect Division 3 North

Pramila LamichhaneKC of Happy Nepal

Ram Chandra Thapa

Lieutenant Governor Elect Division 3 East

Ram Chandra ThapaKC of Sindhupalchowk Nepal

Dr. Anupama Shrestha

Lieutenant Governor Elect Division 3 South

Dr. Anupama ShresthaKC of Kathmandu Nepalaya

Dhumbarahi, Pipalbot, Kathmandu
9841353335
anupamanp123@gmail.com

Ramesh Dhamala

Lieutenant Governor Elect Division 3 West

Ramesh DhamalaKC of Chandragiri Nepal

Surya Bahadur Thapa

Lieutenant Governor Elect Division 4

Surya Bahadur ThapaKC of Manakamana Nepal

Rainas-9, Lamjung
9851162501
thapakajisurya@gmail.com

Bimal Pokhrel

Lieutenant Governor Elect Division 5

Bimal PokhrelKC of Rapti Nepal

Ramhari Subedi

Lieutenant Governor Elect Division 6

Ramhari SubediKC of Annapurna Nepal

Mahalaxmi-01. Imadole, Lalitpur
9851174664
rhspkr@gmail.com

Rupa Shahi Bastola

Lieutenant Governor Elect Division 7

Rupa Shahi BastolaKC of Kathmandu ESUN

Kathmandu 33, Maitidevi
9851249314
rupa_shahi42@yahoo.com