Kiwanis Nepal
Nayan Parajuli
Charter President

Nayan Parajuli

Bantee Babu Paswan
President

Bantee Babu Paswan

Members

 1. Bantee Babu Paswan - President
 2. Akash Agrawal - President Elect
 3. Ganga Prasad Sharma - Secretary
 4. Santosh Shah - Assistant Secretary
 5. Anamika Pokharel - Treasurer
 6. Shaurav Bhattarai - Member
 7. Nilesh Daga - Member
 8. Manoj Khatri - Member
 9. Nayan Parajuli - Member
 10. Shabitra Tiwari - Member
 11. Jyoti Bikram Shah - Member