Kiwanis Nepal

Charter President

Jyoti Ratna Bajracharya


President

Jyoti Ratna Bajracharya

Members

 1. Jyoti Ratna Bajracharya - President
 2. Gautam KC - President Elect
 3. Bijay Shrestha - Secretary
 4. Ganga Prasad Paudel - Assistant Secretary
 5. Suvarna Keshar Lamichhane - Treasurer
 6. Khil Prasad Adhikari - Member
 7. Divya Bajracharya - Member
 8. Ranta Dev Bajracharya - Member
 9. Rupak Raj Bajracharya - Member
 10. Saman Raj Bajracharya - Member
 11. Satkriti Bajracharya - Member
 12. Sriijan Raj Bajracharya - Member
 13. Kalpana Gurung - Member
 14. Prince Keshar Lamichhane - Member
 15. Rose Lamichhane - Member
 16. Pravin Mainali - Member
 17. Prakash Rajbahak - Member
 18. Dipendra Shakya - Member
 19. Jatin Shakya - Member
 20. Melina Shakya - Member
 21. Suden Shakya - Member