Kiwanis Nepal
Victor JB Rana
Charter President

Victor JB Rana


President

Geeta Siwakoti

Members

 1. Geeta Siwakoti - President
 2. Shova Basnet - Member
 3. Jan Prakash Chapagai - Member
 4. Vishow Prakash Gautam - Member
 5. Babu Krishna Karki - Member
 6. Prakash Jung Karki - Member
 7. Roshan KC - Member
 8. Rajib Maharjan - Member
 9. Suman Malla - Member
 10. Laxmi Pandey - Member
 11. Bhuwan Parajuli - Member
 12. Victor JB Rana - Member
 13. Madhav Prasad Rijal - Member
 14. Suyash Shakya - Member
 15. Rajani Shrestha - Member
 16. Tirtha Kumar Singh - Member
 17. Santara Tamrakar - Member
 18. Ajit Shumsher Thapa - Member