Kiwanis Nepal

Charter President

Rupa Bastola


President

Rupa Bastola

Members

 1. Rupa Bastola - President
 2. Bhim Bahadur KC - President Elect
 3. Mukesh Shrestha - Vice President
 4. Sarparaj Saud - Secretary
 5. Tilak Shrestha - Assistant Secretary
 6. Amisha Thapa KC - Treasurer
 7. Shilu Khatiwada Swar - Assistant Treasurer
 8. Manoj Kumar Shrestha - KCFN Coordinator
 9. Binaya Chaudhary - Membership Chair
 10. Bir Bahadur Chaudhary - Membership Chair
 11. Rejina Tamrakar - PR/Marketing Chair
 12. Manju BK - P/R Marketing
 13. Radha Shrestha - Director
 14. Suman Lal Shrestha - Member
 15. Prativa Neupane - Member
 16. Khuire Chaudhary - Member
 17. Jawad Akhtar - Member
 18. Mohit Sripaili - Member

Recent Projects of Club